CHUỖI NGỌC TRAI TỨ QUÝ 2 TẦNG

2.000.000 

Loại Ngọc: Ngọc trai nước ngọt
Size Ngọc: 4 – 8.5 ly chuyển size. Chiều dài 43 – 49cm
Phụ kiện: Khóa đồng cao cấp. Có thể tách ra làm 2 chuỗi, nối vào thành 1 chuỗi dài
Ngọc trai gạo đẹp rất ít tỳ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Liên Hệ